Yr Ail Ryfel Byd

Yr Ail Ryfel Byd (1af o Fedi 1939- 2ail o Fedi 1945). Roedd dinistr yr Ail Ryfel Byd yn un aruthrol ynghyd a chynlluniau Adolf Hitler i ddominyddu’r byd.

Yr Ail Ryfel Byd- Arteffactau


Amcangyfrifodd y llywodraeth fod hyd at 600,000 o sifiliaid wedi eu lladd yn ystod y misoedd cyntaf o frwydro yn dilyn dyfeisied y bomb targed pell. Ar y 1af o Fedi 1939, roedd 1.5 miliwn o faciwîs wedi eu hanfon i leoliadau gwledig a oedd yn cael eu hystyried fel lleoliadau saff. Profodd Llandudno ei bod yn gallu cynnal niferoedd mawr o filwyr yn ystod y Rhyfel Byd cyntaf ac roedd yn darged i fomwyr yr Almaen.

Tra brwydrodd milwyr, roedd pobl ar y rheng flaen yn ailgylchu ac yn dogni i sicrhau cyflenwad i’r milwyr yn ogystal â chynnal cartrefi a pharatoi ar gyfer ymosodiad a goresgyniad ar dir cartref. Yn Ionawr 1940, ail gyflwynodd llywodraeth Prydain y system o ddogni. Erbyn diwedd yr 1940au, roedd Llandudno yn gartref i draw 4,000 o staff a’u teuluoedd o’r refeniw milwrol.

World War 2 Child Gas Mask with Poster

Yr Ail Ryfel Byd Mwgwd nwy plant gyda phoster.

Infant Gas Mask

Mwgwd Nwy Babanod

Infant Gas Mask

Mwgwd Nwy Baban

world war 2 Medical Bag

Bag Meddygol, Yr Ail Ryfel Byd

WW2 Telegraphist Dilys Price, 1945

Telegraffydd Dilys Price nee Hughes, Ail Ryfel Byd, 1945

Letter to Gunner Edwards Page 1

Llythyr i’r Gynnwr Edwards, Tudlaen 1

Letter to Gunner Edwards Page 2

Llythyr i’r Gynnwr Edwards, Tudlaen 2

Original Envelope

Amlen Wreiddiol

WW2 Book Four Years, The Story of the 5th Battalion Caernarvonshire Home Guard

Llyfr Bedair Mlynedd o’r Ail Ryfel Byd. Stori 5ed Bataliwn Gwarchodlu Cartref Swydd yng Ngahaernarfon

VE Day Celebrations on the Promenade

Dathliadau Diwrnond VE ar y Promenâd

WW2 Poster

Poster Ail Ryfel Byd

World War 2 Wartime Recruitment Letter

Llythyr recriwtrio rheilfyrdd ystod Yr Ail Ryfel Byd