Y Rhyfel Byd Cyntaf

Roedd y Rhyfel Byd Cyntaf yn cael ai hadnabod hefyd fel y Rhyfel Mawr, 1914-1918. Brwydrodd Prydain ochr yn ochr gyda’u cynghreiriaid yn erbyn Awstria, Hwngari, Bwlgaria a’r ymerodraeth Ottoman.

Y Rhyfel Byd Cyntaf


Dechreuodd y Rhyfel Byd Cyntaf sy’n cael ei hadnabod hefyd fel y Rhyfel Mawr yn 1914 yn dilyn dienyddiad Franz Ferdinand o Awstria. Yn 1918, cyflwynwyd cyfreithiau newydd gan y llywodraeth ynglŷn â dognau bwyd. Pan hawliodd y pwerau cysylltiedig fuddugoliaeth, roedd dros 16 miliwn o filwyr wedi eu lladd. Mae yna amcangyfrif fod 37 miliwn o bobl wedi eu lladd neu eu niweidio yn y Rhyfel Byd cyntaf.

Roedd yna brinder o feddygon yn ystod y Rhyfel Byd cyntaf a rhoddodd hyn gyfle i ferched gymryd rhan bwysig yn ystod y rhyfel o fewn ardaloedd Sir Conwy, Castell Bodlondeb, Cwrt Coch, Plas Tudno, Cartref Edward Malam yn Neganwy, a chartref Arglwyddes Gartref Forrester- defnyddiwyd y rhain fel cartrefi ymadfer.

German WW1 Helmet Plain

Helmed Almaenaidd plaen Rhyfel Byd Cyntaf

German WW1 Helmet Camouflage

Helmed Almaenaidd cuddliw Rhyfel Byd Cyntaf

WW1 Victory Medal - Back

Medal buddugoliaeth Rhyfel Byd Cyntaf- cefn

Needlework Booklet - Back

Llyfr gwnio- cefn

WW1 Victory Medal - Front

Medal buddugoliaeth Rhyfel Byd Cyntaf – blaen

Needlework Booklet - Front

Llyfr gwnio- blaen