Y Rhufeiniaid

Cafodd y Rhufeiniaid effaith fawr ar lawer o fywyd Prydeinig. Moderneiddiodd y Rhufeiniaid Prydain wrth gyflwyno dwr glan i’w yfed, y system gyfreithiol a llawer o elfennau isadeiledd o ran ffyrdd i wres canolog.

Casgliad y Rhufeiniaid


Archwiliwch fywyd domestig a milwrol y milwyr Rhufeinig o’r gaer Canofiwm cyfagos, Caerhun. Adeiladwyd o bren yn 75CC ac yna gyda cherrig, ystyriwyd fod y Canofiwm wedi cartrefu 500 o filwyr traed gydag adeilad fel pencadlys, cartref swyddogion, ysguboriau a blociau barics.

Ail-greu Prosiect Kanovium o gaer Rufeinig Canovium gan See3DLtd

Gem Rhufeinig “Latruncul”

Roman Tear bottle with turned up feet

Botel Rufeinig

Potyn Rhufeinig

Teil To lleng Rhufeinig gyda arysgrifau LEGXXW

Fflasg Cafaniwm

Lamp Olew Cafaniwm

Jwg Rufeinig Cafaniwm

Ceiniog Rufeinig Cafaniwm