Rhoddion

Rhoddion Amgueddfa Llandudno

Drwy roi rhodd i Amgueddfa Llandudno, byddwch yn sicrhau na fydd hanes y dref brydferth hon yn cael ei hanghofio.

Cliciwch ar y botwm Rhoddion isod i gwblhau eich rhodd ddiogel drwy PayPal.


 

Cadw ein Treftadaeth

Rydym yn dibynnu ar haelioni ein cefnogwyr i gyfrannu at y gwaith pwysig a wnawn i gadw ein treftadaeth a’i throsglwyddo i’n plant.

Rhoddion Sengl neu Reolaidd

Gan ddefnyddio’r ffurflen ddiogel yn y dudalen hon, byddwch yn dewis faint yn union yr hoffech ei roi a hefyd a ydych am iddo fod yn un rhodd neu’n rhodd fisol neu flynyddol reolaidd.

Diolch am eich cefnogaeth – mae’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i’r hyn y gallwn ei gyflawni