Casgliad Fictorianaid ac Edwardaidd

Roedd y cyfnod Fictorianaidd yn un a wynebodd newidiadau mawr o ran pob agwedd o fywyd, o feddyginiaethau, gwyddoniaeth a thechnoleg i dwf mawr o ran yr economi. Roedd y cyfnod hwn yn un o drawsnewid a olygai fod y wlad yn newid i fod yn un ddiwydiannol.

Casgliad Fictorianaidd ac Edwardaidd Chardon


Roedd y cyfnod Fictorianaidd yn un cyffrous a llawn dyfeisgarwch, roedd hyn yn cynnwys ffyniant rheilffordd, y telegraff gyntaf a’r ffon gyntaf. Daeth y chwyldro diwydiannol a llawer o newidiadau cymdeithasol hefyd. Yma yn Llandudno, y cafwyd y celloedd cyntaf o bleidleisio ar gyfer merched. Dim ond am gyfnod byr y parhaodd y cyfnod Edwardaidd, ond dyma’r cyfnod lle daeth celf a chrefft i’r amlwg, ac roedd yn gyfle i bobl ariannog Prydain Fawr fwynhau hyn. Daeth y cyfnod yma i ben ar ddiwedd yr Ail Ryfel Byd.

Francis Chardon

Francis Chardon

Japanese Goddess Kwannon with signature on base

Duwies Siapaneaidd Kwannan gyda llofnod ar yr asgwrn

Chardon's Mother

Mam France Chardon

North African Ivory tusk with snake and crocodile carving

Ysglithen ifori o Ogledd Affrica gyda cherfiad neidr a chrocodeil

Japanese Ivory Fisherman

Pysgotwr ivori Siapaneaidd

Japanese Goddess Kwannon

Duwies Siapaneaidd Kwannan

Chinese Bearded Man holding Ball with Dragon on Shoulder

Dyn barfod Sieniaidd yn dal pelen gyda draig ar ei ysgwydd

Llandudno Beach

Traeth Llandudno

Miniature of a Woman Collected by Chardon

Darlun bach o ferch allan o gasliad Chardon

Japanese Netsuke

Netsuke Siapaneaidd