Cynhanes

Mae cyn hanes yn astudiaeth o gofnodion ysgrifenedig cyn iddynt gael eu cofnodi yn swyddogol. Wedi eu haenu yn y pridd a’r creigiau mae Archeoleg, Anthropoleg, Palaeontoleg a Daeareg wedi eu cyfuno i ddadorchuddio ac ail greu hanesion o orffennol wareiddiaid, tirwedd ac organeb.

Casgliadau Cynhanes


O dirweddau a ffosiliau hynafol y cyfnod efydd, mae gan Amgueddfa a Galeri Llandudno gasgliad cynhahes sydd wir yn unigryw. Er engrhaiff, Blodwen, sgerbwd neolithig o ferch a ddarganfyddwyd ar y Gogarth fach yn y 1880au. Neu edrychwch ar gasgliad Thomas Kendrick a ddarganfyddwyd ar y Gogarth yn 1881. Roedd ogof Kendrick yn safle claddu oedd dros 10,000 oed gan gynnwys celf o gyfnod oes yr ia eitemau megis gen ceffyl addurniadol a mwclis oedd wedi ei addurno gyda dannedd arth.

Darnau esgyrn nehlithig

Pnglog Blodwen

Celf cynhanes

Pigyn Cyrn

Ogof Kendrick Gen Ceffyl wedi ei haddurno

Kendrick’s Lower Jaw

Mwclis Dannedd Ogof Kendrick

Thomas Kendrick

Sgwerbod Blodwen