Casgliad Clwb Maes

Mae hanes natur yn rhoi mewnwelediad hynod ddiddorol i ddatblygiadau gwreiddiau, esblygiad, a chydberthynas pethau byw. Mae hyn yn ffurfio llinell sylfaen bioamrywiaeth sy’n helpu pobl i fynd i’r afael â materion pwysig fel cadwraeth a newid yn yr hinsawdd.

Arddangosion Hanes Naturiol


Ffurfiwyd y Clwb yn 1906 gan unigolion oedd â diddordeb mewn astudio gwyddorau naturiol ac archeoleg yn yr ardal, yn 1933 newidiwyd yr enw i Glwb Maes ardal Llandudno a Bae Colwyn ac roedd 250 o aelodau. Ynghyd a’u hastudiaethau amrywiol roedd y Clwb yn rhan annatod i gael y Gromlech ar y Gogarth yn gaeedig, symud Carreg Bodafon i Eglwys Rhos, a pharhau i arbed y planhigyn prin “Cotoneaster vulgaris”, a’r cigfrain, a’r hebogiaid ar y Gogarth. Mae gan Amgueddfa Llandudno y rhan helaeth o gasgliad y Gymdeithas sydd wedi goresgyn o hanes naturiol o ran, archeoleg, daeareg, a gwrthrychau ethnig, nid yn unig o’r ardal hon ond ar draws y byd.

Crwban Hawksbill 19fed ganrif

Penglog Blodwen

Chwilen Moori

Pili Pala Melyn Catospilla torpicanaidd

Prey Mantis adennydd agored

Blaen Ceiniog Arian 100CC

Cefn Ceiniog Arian 100CC