Galeri Gelf  

Mae ein Galeri Gelf yn cynnwys ffotograffau, celf gain, celf addurniadol a cherflun gan ystod eang o artistiaid.

Galeri Gelf


Archwiliwch ein Galeri Gelf, roed Francis Chardon yn beintiwr a chasglwr celf o’r cyfnod Ficotrianaidd/ Edwardaidd. Mae ein galeri yn cynnwys darluniau olew yn bennaf sy’n dyddio o 1870 i ganol yr 1920au. Darluniau sy’n werth eu nodi yw Attilo- Pratella, J.C Salmon, un o’r artistiaid sy’n gysylltiedig gyda grŵp Dyffryn Conwy, Nicola Biondi a Otto Friedrich Geleng. Roedd Chardon yn artist ac mae’r mwyafrif o’i waith wedi aros yma yn yr amgueddfa. Mae’n hysbys am ei weithiau pastel a’i ddull anarferol o ran ei dechnegau pastel. Mae ein hamgueddfa yn llawn gwaith ffotograffwyr o Landudno sydd wedi cyflwyno eu gwaith fel rhodd i’r amgueddfa.

A Scene in Italy by Otto Friedrich Geleng (1843–1939)

Golygfa o’r Eidal gan Otto Freiderich Geieng
(1843–1939)

Madonna and Child by Francis E. Chardon (c.1865–1925)

Mam a’i phlentyn gan Francis E Chardon
(c.1865–1925)

End of the Pier

Pen y pier

Naples by Attilio Pratella (1856–1949)

Naples gan Attilo Practell
(1856–1949)

Study of a Lion by Cuthbert Edmund Swan (1870–1931)

Astudiaeth o Lew gan Cuthbert Edmund Swan
(1870–1931)

Llandudno North Shore

Traeth y gogledd, Llandudno

Study of a Child by Nicola Biondi (1866–1929)

Astudiaeth o Blentyn gan Nicola Biandi
(1866–1929)

Llandudno Pier

Pier Llandudno

The Promenade

Promenad

A Leopard by Cuthbert Edmund Swan (1870–1931)

Llewpart gan Cuthbert Edmund Swan
(1870–1931)

Mostyn Street

Stryd Mostun

The Pier Pavillion

Pafilwin y pier