Hanes Modern Cynnar a Chanoloesol

Dechreuodd y cyfnod canoloesol ar ddiwedd cyfnod ymerodraeth y Rhufeiniaid 476 a ddaeth i ben yn 1492. Mae’n cael ei gyfeirio ato fel cyfnod y Canol Oesol, mae’n cynnwys cwymp ymerodraeth Rhufain a dechrau’r cyfnod modern Ewrop. Roedd y cyfnod modern cynnar yn bodoli o 1500 i 1800 a olygai ei fod yn ymestyn ar ddechrau cyfnod y chwyldro diwydiannol. Roedd yn gyfnod cythryblus yng Nghymru pan oedd brenhinoedd a theyrnasoedd yn brwydro am hawliau i reoli Cymru. 

Casgliadau Canoloesol a Modern Cynnar


O ddiwedd y 5ed ganrif hyd at ddiwedd y cyfnod modern cynnar yn 1800, aeth Llandudno a thrigolion yr ardal drwy newidiadau enfawr o ran, rheolwyr, rheolau, crefydd a’r ffordd o fyw. Aeth Llandudno o fod yn ardal ger y lli i fod yn gyrchfan i’r Frenhines.

Early Renaissance French Needlepoint Fire Screen

Sgrin Dan Ffrengig o’r dadenni cynnar

Medieval Llangustenin Bronze Bell

Cloch efydd ganoloesol Llangwstenin

Medieval Earthenware Jug

Jwg Bridd Canoloesol

King Henry the 8th’s Buckler Shield found at Kanovium

Tarian y Brening Harri yr 8fed a ddarganfyddwyd yn Conafiwm

Armorial Bearings

Arfwisg Puw

Mostyn Estate Armorial Bearings

Afrfwisg Ystad Mostyn

Llandudno Armorial Bearings

Arfwisg Llandudno