Yr ugeinfed ganrif- Hanes Cyffredinol

Roedd y datblygiadau a wnaed yn yr oes hon yn aruthrol ym mhob agwedd ar fywyd modern. O gyflwyniad y GIG i’r cyfrifiadur cyntaf a ffrwydrad y rhyngrwyd.

20th Century and Beyond


Drwy gydol yr 20fed ganrif parhaodd Llandudno i ddatblygu o ran fel cyrchfan a chymdeithas. Roedd hwn yn gyfnod euraidd o ran adloniant amrywiol megis ffair, cyfle i gael reid ar asyn ac amrywiaeth o sioeau yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg cynnar oedd yn amrywio o ffilmiau, arcêd fideo a hyd yn oed y Beatles yn 1963. Gwelwyd cwymp yng ngwerthoedd traddodiadol yn dilyn y Rhyfel Byd 1af ar y 2ail, cafwyd dirwasgiad economaidd, aflonyddwch diwydiannol ynghyd ac amddiffyn yr iaith Gymraeg.

Yn 1907, yn Llandudno cafwyd y bleidlais gymunedol gyntaf yn y “Cucoa House”. Gadawodd y teulu dylanwadol olaf (Teulu Mostyn) y Sir, a datblygodd busnesau arloesol er mwyn diwallu anghenion twristiaid. O’r car cyntaf i’r glaniad cyntaf ar y lleuad, addasodd cymuned Llandudno i’r newidiadau diwydiannol, ac mae’n parhau i ddatblygu.

1920’s Rapallo House Ship in a Bottle 1 20th Century

1920au Cartref Rappallo- Llong mewn botel 1

1920's Rapallo House Ship in a Bottle 2 20th Century

1920au Cartref Rappallo- Llong mewn botel 2

German Dagger Close View 20th Century

Dagr Almaenaidd

German Dagger 20th Century

Dagr Almaenaidd

Mid 20th Century Llandudno Elephant and Arc

Eliffant ac Arch o ganol yr 20fed Ganrif

Mid 20th Century Llandudno Tourist Elephant

Eliffant dwristaidd Llandudno ganol yr 20fed Ganrif

Mid 20th Century Llandudno Tourist Noah's Arc

Arch Noa ganol yr 20fed Ganrig

Mid 20th Century Llandudno Tourist Salt and Pepper Shakers 1

YSgydwr halen a phupur Twristaidd o ganol yr 20fed ganrif

Mid 20th Century Llandudno Tourist Salt and Pepper Shakers 2

YSgydwr halen a phupur Twristaidd o ganol yr 20fed ganrif

Old Moore's Almanac 1938 Readers 20th Century

Hen Almanac Moore 1938

Old Moore's Almanac 1938 Readers 20th Century

Hen Almanac More 1938

Pier Head Pavillion Full Program 1952 20th Century

Rhaglen lawn o Bafiliwn Pen y Pier 1952

Pier Head Pavillion Program 1952 Back 20th Century

Rhaglen lawn o Bafiliwn Pen y Pier 1952

Cefn Rhaglen Pafiliwn Pen y Pier 1952

Sandbach Chocolate Moulds 1

Mowldiau Siocled Sandbach 1

Sandbach Chocolate Moulds 2

Mowldiau Siocled Sandbach 2

1903 Happy Valley Postcard Back

Cefn cerdyn post 1903

Blaen cerdyn post 1903

Cefn cerdyn post 1906

Blaen cerdyn post 1906

Gas Office Sign

Plac Goffa Gasomedr

Llandudno Lighthouse Postcard Back

Cefn Cerdyn post o Oleudy Llandudno

Llandudno Lighthouse Postcard Front

Blaen Cerdyn post o Oleudy Llandudno

Titanic Postcard Large

Cerdyn post mawr o’r Titanic