Hyfforddwyd ar gyfer y Môr, Llongau Morwrol ac Ysgolion yn y 18fed Ganrif – Menywod mewn Byd Dyn 29 Mawrth 2021

by | Oct 18, 2021 | Beth Sydd Ymlaen

Llandudno Museum History

Hyfforddi ar gyfer y Môr- Ysgolion Morwrol yn y 18fed ganrif- Bywyd Merched ym myd dynion 29ain o Fawrth 2021

Lle: Ar Zoom. Archebu lle ymlaen llaw yn hanfodol

Sut: Cysylltwch gyda

Ers dros gan mlyedd ar hyd arfordir Prydain roedd Ysgolion Morwrol yn bodoli gyda chyfres o longau hyfforddi.

Yn aml waliau pren llynges, roedd y llongau yn darparu addysg ar gyfer bechgyn a dynion ifanc, gan eu paratoi ar gyfer oes ar y môr. Yn y 19eg roedd hi’ anarferol, ond ddim yn anhysbys, i weld merched yn gweithio o fewn y bywyd gwaith anodd a pheryglus hwn.

Ar y 29ain o Fawrth 2021 am 7yh, bydd Phil Carradice yn archwilio hanes cudd merched y môr megis Sarah Jane Ress, roedd hi’n enwog am ei hansawdd  fordwyol oedd ar gael yn ei hysgol, a’r llongau hyfforddi a gynorthwyodd cadw Prydain yn genedl forwrol o’r cyfnod sylfaen hyd eu tranc.

Mae Phil Carradice yn awdur o dros 40 o lyfrau gan gynnwys ‘Nautical Training Ships: An Illustrated History and host of BBC Radio Wales, The Past Master’.